امام رحمه الله می فرمایند: «ما نهضت خودمان را مدیون زن ها می دانیم.» و همین نکته برای بیان نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی از هر کلامی رساتر است .

امام رحمه الله می فرمایند: «ما نهضت خودمان را مدیون زن ها می دانیم.» و همین نکته برای بیان نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی از هر کلامی رساتر است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس آذربیجان شرقی - محرم محمدیان - - به واقع انقلاب اسلامی ایران که در سال 1357 به پیروزی رسید، جنبشی بود که در پانزده خرداد 1342 آغاز شد. زن مسلمان ایرانی نیز در این سال های آتش زیر خاکستر، همگام با مردان در جهاد و مبارزه با طاغوت بود و هر چه به سال 1357 نزدیک می شد بر تعداد و بر شدت فعالیت این زنان افزوده می شد. حضرت امام خمینی رحمه الله، بزرگ مصلح قرن در جای جای کلام خویش زنان را پیشگامان انقلاب معرفی می کند: زنانی که خود در تظاهرات در صف مقدم حاضر بودند; زنانی که با حرکت خود، مردان را برای حضور و مبارزه تشجیع کردند; زنانی که فرزندان خود را برای شهادت تربیت کردند; زنای که با پاسداری از خون شهدا، انقلاب را تداوم بخشیدند... امام رحمه الله می فرمایند: «ما نهضت خودمان را مدیون زن ها می دانیم.» و همین نکته برای بیان نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی از هر کلامی رساتر است . رویکرد امام خمینی به مقوله زن دارای دو بعد است. ایشان در یک بعد تبیینی و تفسیری به فروافکنی دیدگاه های نادرست سبت به زن پرداخته و جایگاه زن را در تفکر اصلاحی خویش معین ساخته و در بعد دوم ساختار اجرایی و تربیتی و تهذیبی مناسب با شخصیت زن را ارایه کردند. حضرت امام در مبحث کلامی زن را همچون مرد در پیشگاه خلقت دانسته اند. از نظر ایشان زن و مرد هر دو انسان هستند و هر دو توان رسیدن به بالاترین مراحل رشد و کمال را دارند، و در عالی ترین مراحل کمال زن الگو و اسوه شده و مردان نیز باید به وی اقتدا کنند: «الگو حضرت زهراعلیها السلام است.» تعبیرات امام از مقام و منزلت حضرت فاطمه زهراعلیها السلام و معرفی ایشان به عنوان یکی از نمونه های انسان کامل و نیز برگزیدن روز میلاد آن حضرت به عنوان «روز زن » برای معرفی الگوی برگزیده زن در اسلام ریشه در این تفکر دارد و این در حالی است که پیش از انقلاب روز 17دی، روز کشف حجاب، «روز زن » بود. از دیگر مبانی اندیشه اصلاحی امام بازخوانی منزلت اجتماعی زن از منظر دین بود. اصل اساسی مورد نظر ایشان در مورد حضور زن در صحنه های سیاسی، مبارزاتی و... ممانعت از «شی ء وارگی » زن است و مطابق همین اصل است که برخوردهای متفاوت و گاه متضاد امام قابل توجیه می شود. در سال های آغازین دهه چهل و در ابتدای نهضت مخالفت صریح حضرت امام با حق رای زنان (اشاره به لایحه دولت اسدالله علم مبنی بر شرکت بانوان در انتخابات) و نیز مخالف ایشان با تساوی حقوق زنان و سربازی بردن دختران برخاسته از همین اصل است، چنان که ایشان خود می گویند: «مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقی حاصل می شود؟ مگر مردها که تا حالا بودند ترقی برای شما درست کردند تا زنهایتان ترقی درست کنند؟... ما با ترقی زنان مخالف نیستیم، با این فحشا مخالفیم با این کارهای غلط مخالفیم.» اما پس از پیروزی انقلاب و تغییر شرایط اجتماعی از آنجا که حضرت امام زمینه را برای رشد و حضور سازنده آنها آماده می بینند خواستار حضور فعال زنان در صحنه های مختلف می شوند: «شما هم (زنان) باید رای بدهید. شما هم با سایرین فرقی ندارید، بلکه شما مقدمید بر مردها.» * زنان پیش از انقلاب در زمان پهلوی مسیری را که برای توسعه و نوسازی ایران پذیرفته بودند، الگوی ناقصی از غرب بود که تنها در ظواهر تمدن غرب متوقف می ماند. بالطبع زنان نیز در این دوره، بخشی از این الگو محسوب می شدند. به همین سبب در دوران پهلوی الگویی از زن معرفی می گردید که نه کاملاً الهام گرفته از غرب بود و نه نسبتی با جامعه و زنان ایرانی داشت. * تغییر دیدگاه تأسیس جمهوری اسلامی ایران نشان گر حضور مردم و نقش برجسته آنان در حکومت بود و اسلامیّت آن سمبل وفاداری حکومت و نظام جدید به دین اسلام بود. جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی جدیدی را به جهان عرضه کرد که در همه پرسی سال 1358 به تصویب 3/98 درصد مردم ایران رسید. * با پیروزی انقلاب اسلامی امکان مشارکت زنان در سیاست به شکلی گسترده امکان پذیر شد. در این دیدگاه، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، نقشی کلیدی و اساسی بر عهده داشت. تأکیدات و توصیه های مکرر ایشان پیش از انقلاب اسلامی مبنی بر حضور زنان در تظاهرات ها و هم چنین تأکیدات ایشان بر شرکت زنان در رأی گیری ها و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان دهنده ی اعتقاد واقعی ایشان به حقوق سیاسی زنان بود. در واقع برای تحقق واقعی نظام جمهوری و در عین حال اسلامی، حضور گسترده ی زنان گریزناپذیر بود و تحقق این امر نشان گر دیدگاه حقیقی نظام جمهوری اسلامی درباره مشارکت سیاسی زنان می باشد. زنان در عین حضور در اجتماع، موظف به رعایت حریم های خاص به ویژه در ارتباط با مردان هستند. مهمترین وجه بارز آن هم رعایت حجاب و پوشش اسلامی می باشند. یعنی از سویی، مشارکت و حضوری فعال در جامعه دارند و از سوی دیگر، حریم شرع را رعایت می نمایند. *نقش زنان پس ازشکل گیری انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی با بهره گیری از تعالیم نورانی اسلام، جایگاه و نقشی والا و مهم برای زنان در نظر گرفت است. در جمهوری اسلامی ایران زنان از یک طرف توانمندی های خودشان را در عرصه های مختلف اجتماع به اثبات می رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقش های همسری و مادری خود نیز فاصله نمی گیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزه های اسلام در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوری زن در آن است. مسأله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین می شود . این نگاه به مسائل زنان که نشات گرفته از دین مبین اسلام است، سبب ارتقاء توانمندی های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسلام برای زنان جایگاهی انسانی قائل است. از این منظر زن دارای کرامت است و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه محسوب می شود. بر اساس این نگرش حضور زنان در عرصه های مختلف فعالیت های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده و استحکام بخشیدن به آن نمی شود. شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سلامت جامعه دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای خانواده را سلول اصلی جامعه می داند که اگر این سلول سالم باشد بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود. ایشان پیشرفت جامعه ی اسلامی را بدون بهره مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، امکان پذیر نمی دانند. بدیهی است، مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسئولین به خانواده است که آن را به عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمی کنند و زن را بصورت فردی جدا از خانواده می بیند. در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. در نگاه رهبر معظم انقلاب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد، محبت و علاقه بین آنها ایجاد خواهد شد. نتیجه این هماهنگی و همیاری آنست که مشکلات بیرون از خانه برای زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع می تواند نقش فعال و اثرگذار داشته باشد. اما اشتغال و فعالیت های اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است. از نظر اسلام زنان می توانند در عرصه های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد. *مشارکت اقتصادی بانوان یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند. دوره پهلوی در دوره پهلوی میزان مشارکت اقتصادی زنان پایین بود. به عبارتی دیگرزنان نتوانستند در مشاغل عمومی جامعه حضور یابند. هرچند که بی سوادی عمومی زنان مانعی بزرگ در راه حضور آنان محسوب می شده است، با این حال حضور زنان باسواد و تحصیلکرده در مشاغل دولتی و عمومی قابل ملاحظه نبود. براساس آمارهای موجود، میزان رشد فعالیت اقتصادی مردان طی سال های 1355 تا 1384 برابر 16/6 درصد و میزان رشد فعالیت زنان در این دوره برابر 62/44 درصد بوده است. * اشتغال زنان ایران پس از انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن اهداف والای اسلامی توجه ویژه ای به توانمندسازی زنان برای حضوری مؤثر و مفید در جامعه مبذول داشته است. زنان با تجهیز به ابزار علم و دانش بخصوص پس از انقلاب اسلامی نقش قابل توجهی را در عرصه های اقتصادی جامعه ایفا نموده اند. اهتمام جمهوری اسلامی ایران به امر حفظ کیان خانواده به عنوان اصلی ترین ابزار جهت برقراری امنیت و اعتدال اجتماعی و روحیة پرتلاش و ایثارگر بانوان این سرزمین برای حضوری مؤثر و مفید در نقشهای مادری و همسری و در ساحت خانواده، از جمله عواملی است که همواره در کنار اشتغال زنان مطمع نظر سیاستگذاران امر قرار گرفته است. پس از انقلاب اسلامی زنان در ایران با سرعت بیشتری به بازار کار و اشتغال با انگیزه های متفاوت روی آوردند. فرهنگ غربی حاکم در رژیم شاه هدفی متفاوت از حضور اجتماعی زن و رویکردی کاملاً غربی داشت اما پس از انقلاب زمینه رشد و بهره برداری زنان از آموزش علمی و آکادمیک روز به روز فزونی گرفت. ارائه خدمت به جامعه اسلامی و رفع نیازهای ضروری زنان در عرصه آموزش، بهداشت و ... یکی از مهمترین انگیزه های زنان متدین و مسلمان جهت حضور در مشاغل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه می باشد. کسب اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادها، کمک به پیشرفت و توسعه و تعالی کشور، ایفای نقش در سرنوشت کشور همه و همه از جمله دلایل قابل قبول ورود زنان به بازار کار و اشتغال حرفه ای در جامعه کنونی است. مقام معظم رهبری در رابطه با چگونگی نقش اقتصادی بانوی مسلمان ایرانی، بیان می دارد: یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد. امّا این کار باید با کرامت و با ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد،باید زن را تذلیل نکنند. ویژگی هایی که قانون اساسی برای مشاغل زنان بر می شمارد، تفاوتی با ویژگی هایی که برای مردان مدّنظر قرار می گیرد، ندارد. این ویژگی ها عبارتند از: ـ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد. ـ زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد. همچنین قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می کند: ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می کند. ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید. ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد. ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد . تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و... زوایای جالبی حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. *گسترش کار آفرینی زنان تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سال های اخیر افزایش یافته و بیش از 65 درصد ورود به دانشگاه ها را دختران به خود اختصاص داده اند. ضروری به نظر می رسد که توسعه کار آفرینی در شرایط امروز به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال باشد. به منظور استفاده بهینه از توانای یهای زنان و دستیابی به توسعه اقتصادی، سیاست های حمایتی مناسب در تقویت ویژگی های کار آفرینانه و بقای روحیه کارآفرینی در میان زنان نقش مهمی ایفا می کند. وضعیت کارآفرینی زنان وزارتخانه ها و نهادهای دولتی،از خود اشتغالی حمایت می کنند.این حمایت ها به صورت عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهره مند می شوند. *نقش معنادار زنان درعرصه های گوناگون در شرایط نبود و ضعف نهادهای مدنی و زندگی مدرن در درون بافت های سنتی جامعه ایران و ضرورت دنبال کردن مطالبات مردم، راه برای سینما گشوده شد. سینما توانست خود را در درون جامعه ای سنتی جای دهد و با وجود کنترل مداوم، سخنگوی توده های خاموش باشد. جنبش زنان نیز از آن بسیار سود برد. آنچه پس از انقلاب توجه بسیاری را برانگیخت این بود که این هنر یا رسانه توانست به گونه ای گسترده در خدمت زنان و خواسته های آنان قرار گیرد. نقش معنادار زنان در پشت و جلوی صحنه سینما یک پیروزی غیر منتظره برای زنان بود. به عبارتی زنان به گونه ای غیر منتظره ای توانستند از نوعی سینمای سنتی در راستای نوسازی بهره ببرند . با حضور گسترده زنان در جریان انقلاب اسلامی، نقش زنان درعرصه های عمومی نیز تحول یافت. انقلاب فضای اجتماعی ویژه ای به وجود آورد. زنان دوشادوش مردان در عرصه های مختلف انقلاب حضور یافتند و آن را همه گیر کردند. و... با بررسی اجمالی ،نقش زنان در پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ، نقش زنان در توسعه سیاسی ، نقش زنان در اقتصاد خانواده و جامعه ، اهمیت نقش زنان در اقتصاد ، نقش زنان در تحقق توسعه پایدار ، نقش زنان در پشت جبهه ها ، نقش زنان در مدیریت شهری ، نقش زنان در تربیت نسل انقلابی ، نقش زنان در توسعة جامعه ، نقش زنان در جنبش اعتراضی ایران ،و...... می توان به خوبی به نقش هدایتگری وبی بدیل بانوان دربسیاری ازمواردوموضوعات مختلف ،وهمچنین توانمندی این قشرپرتلاش درقبال مسئولیتهای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،کا رآفرینی ،و.... ازقبیل مادربودن ،معلمی واستادی ،ریاست ومدیریت ،نمایندگی ،و...به راحتی پی برد. پس لازم وضروری است با نگاهی عالمانه وآگاهانه ومنطقی ،وبه دور از هرچیزدیگری ،نبایدازکنار این توانایی ها ومدیریتهای زنان کنونی جامعه هم به راحتی گذرکرد. انتهای پیام/ غ

برچسب ها
منبع خبر ( زنان نیوز) است. چنانچه محتوای پیش رو را شایسته تذکر میدانید خواهشمند است کد rednews-9085482 را به همراه ذکر موضوع و دلیل قانونی به شماره 50002620000855 پیامک فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت اخبار قرمز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.